Tin tức

May mặc Việt Nam phát triển như thế nào?
(13/07/2018 | 2:25 chiều)
Để tăng cường quan hệ hợp tác hơn nữa giữa Hiệp hội hai nước nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của cả hai bên; May mặc là lĩnh vực mà Phong Phú đẩy mạnh phát triển trong một vài năm gần đây. Xuất phát từ 03 nhà máy may xuất khẩu liên kết hợp tác...
Xem chi tiết