May mặc Việt Nam phát triển như thế nào?

Để tăng cường quan hệ hợp tác hơn nữa giữa Hiệp hội hai nước nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của cả hai bên;

May mặc là lĩnh vực mà Phong Phú đẩy mạnh phát triển trong một vài năm gần đây. Xuất phát từ 03 nhà máy may xuất khẩu liên kết hợp tác với Tập đoàn Guston Molinel (Pháp) từ năm 1991, Phong Phú đã tổ chức lại hệ thống may mặc, linh kien may may xây mới thêm nhà máy may Jean xuất khẩu (12 chuyền may hiện đại) sử dụng nguyên liệu vải denim của Phong Phú, nâng cao khả năng dịch vụ với mục tiêu cung cấp giải pháp may mặc trọn gói cho khách hàng.

Ngành may mặc Việt Nam

Ngành may Việt Nam

Đặc biệt, hiện nay Phong Phú đang liên kết phát triển may mặc cùng với Công ty Liên doanh ITG – Phong Phú và một số đối tác khác nhằm vươn tới thị trường rộng lớn tại Hoa Kỳ và Tây Âu. Để đáp ứng cho nhu cầu mới này, bên cạnh việc sử dụng nguồn lực sẵn có của mình, Phong Phú sẽ phát triển chuỗi may mặc rộng khắp cả nước. Điều này góp phần nâng cao mạnh mẽ vị thế linh kiên máy may của Phong Phú trong thị trường may mặc đầy năng động và phát triển nhanh của Việt Nam.

Tiếp đoàn, Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam, ông Vũ Đức Giang cho biết Hàn Quốc trong những năm qua đã trở thành một trong 4 thị trường xuất khẩu lớn nhất của dệt may Việt Nam. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam đa phần là doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức và được đánh giá cao.

Sản phẩm may mặc

Ông Ro Hee Chan  cho rằng Hiệp hội cùng các doanh nghiệp dệt may hai nước cần có một ban thư ký để thường xuyên trao đổi với nhau về thông tin tình hình sản xuất, kinh doanh của hai bên để hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp may Việt Nam và Hàn Quốc.